Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Εκδήλωση

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ELTIS

«Ο ρόλος των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ως προς την ανάπτυξη ενός ανθεκτικού συστήματος μεταφορών ανταποκρινόμενο στις αλλαγές που […]