Αίτημα αναίρεσης ψευδούς δήλωσης σχετικά με το CIVITAS

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο σειράς νομικών ενεργειών που έχει δεχθεί το Δίκτυό μας από πρώην εταίρο κι εργαζόμενη μας, στέλεχος πλέον της Dynamic Vision IKE, πρόσφατα λάβαμε φάκελο μηνυτήριας αναφοράς στον οποίο, εκτός από διαρροή και παραποίηση πλήθους ιδιωτικών μας συνομιλιών, περιλαμβάνεται ένορκη κατάθεση του Διευθυντή της συγκεκριμένης εταιρείας που αναφέρει πως η εταιρεία ή/και τα στελέχη της αποτελούν “μέλη του Δικτύου CIVITAS”.

Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την ευρωπαϊκή γραμματεία του CIVITAS δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι μέλη του CIVITAS μπορούν να είναι μόνο Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν υποβάλει τα σχετικά έγγραφα στη γραμματεία του CIVITAS και έχουν εγκριθεί από αυτήν. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή ιδιωτική εταιρεία δεν μπορεί να αποτελέσει μέλος του CIVITAS και άρα οποιαδήποτε σχετική δήλωση είναι απόλυτα ψευδής και παραπειστική.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από την ευρωπαϊκή γραμματεία, καλούμε κάθε πρόσωπο ή φορέα να αποφεύγει ρητά τη χρήση της επωνυμίας του CIVITAS και να τη συνδέει με το πρόσωπο ή τον φορέα του για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις “μέλους του Δικτύου” τις οποίες προαναφέραμε. Ζητάμε τη δημόσια ανάκληση της παραπάνω ανακριβούς δήλωσης, όπως και την αναίρεσή της ενώπιον της δικαστικής αρχής στην οποία κατατέθηκε, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματος της γραμματείας του Δικτύου μας.