ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σ.Φ.Η.Ο.

ΈρευναΘεσμικό ΠλαίσιοΣυνεργασίεςΧρηματοδότηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Σ.Φ.Η.Ο.

ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Aγαπητοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ του Δικτύου μας,

Σύμφωνα με το Νόμο 4710/2020, έως την 31/03/2021 (267 Δήμοι) και την 31/3/2022 (λοιποί Δήμοι), όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα, υποχρεούνται να εκπονήσουν Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο θα προβλεφθεί η χωροθέτηση σημαντικού αριθμού (κανονικής ή υψηλής ισχύος) δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πράσινο Ταμείο δημιούργησε ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εκπόνηση ΣΦΗΟ από τους ΟΤΑ, ενώ πλήθος χρηματοδοτικών προγραμμάτων επιδοτούν ή καλύπτουν πλήρως το κόστος προμήθειας του σχετικού εξοπλισμού και των οχημάτων (Αντώνης Τρίτσης κτλ).

Σε ανταπόκριση των ανωτέρω, πολύ θετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στους Δήμους της χώρας, σας απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση συνεργασίας για το ΣΦΗΟ του Δήμου σας, διευκρινίζοντας τα ακόλουθα θέματα:

  • Το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει το περιεχόμενο και τον τρόπο εκπόνησης των ΣΦΗΟ βάζει αφενός τις βάσεις για την εκκίνηση της σχετικής προσπάθειας, αφήνει αφετέρου αρκετό χώρο για να ενσωματώσει κανείς τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα μας σκοπεύει, αφού τηρήσει κατά γράμμα το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, να εφαρμόσει καινοτόμες μεθοδολογίες και να παρέχει στους Δήμους υπηρεσίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις τεχνικές οδηγίες του ΥΠΕΝ, προκειμένου τα ΣΦΗΟ να αποτελέσουν πραγματικά αξιόπιστα και αποτελεσματικά εργαλεία σχεδιασμού και τοπικής ανάπτυξης.
  • Το ΣΦΗΟ θα αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα κοινό σχέδιο χωροθέτησης φορτιστών Η/Ο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συμβολής τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Αυτό θα αποτυπωθεί σε όλα τα παραδοτέα, όπως και στο Π.3 το οποίο αφορά τους τρόπους εφαρμογής του Σχεδίου και την οικονομική/επιχειρηματική διάσταση του έργου.
  • Η προσέγγιση μας θα βασίζεται σε πολυκριτηριακή (χωρική και μη) ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, τους διαφορετικούς τύπων οχημάτων και φορτιστών, όπως και τις διαφορετικές κατηγορίες, αστικού και μη, χώρου.
  • Εκτός από την επιλογή του τύπου και την χωροθέτηση των φορτιστών, το ΣΦΗΟ θα εκπονηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτιμήσει και να προβλέψει τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Δήμου για σταδιακή πλήρη αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων της δημοτικής συγκοινωνίας, των οχημάτων καθαρισμού, αποκομιδής των απορριμμάτων, αστυνόμευσης κτλ, όπως και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης στόλου κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων.
  • Στα θέματα διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν όλες οι καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία (ψηφιακά και δια ζώσης) που το CIVINET αντλεί από την οικογένεια του CIVITAS και ιδιαίτερα από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στόχος μας είναι το ΣΦΗΟ να αποτελέσει κτήμα των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής και όχι άλλη μια πολιτική που θα τους επιβληθεί παρά την θέλησή τους.
  • Το ΣΦΗΟ θα εκπονηθεί σε απόλυτο συντονισμό με το ΣΒΑΚ και το ΣΔΑΕΚ (όπως και με τα λοιπά σχέδια που αναφέρονται στις Τ.Ο.) και θα τα συμπληρώσουν με μετρήσεις, χάρτες και δείκτες που αυτά δεν μπόρεσαν λόγω προϋπολογισμού να συμπεριλάβουν ως σήμερα. Προκειμένου το ΣΦΗΟ να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλους τους τύπους οχημάτων (πλέον των ΙΧ και βαρέων), η πρόταση της ομάδας μας είναι το ΣΦΗΟ να συμπεριλάβει την καινοτόμο ιδέα των αυτόματων «Green Mobility Hubs» που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στα έργα eHUBS και Cyklos. Πρόκειταi για μικρούς -μη επανδρωμένους- σταθμούς ηλεκτροκίνησης και μικροκινητικότητας σε κάθε γειτονιά (κλειστούς ή υπαίθριους, σε δημόσια ή/και ιδιωτικά ακίνητα), οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνουν, εκτός από φορτιστές Η/Ο, ασφαλείς χώρους στάθμευσης οχημάτων μικροκινητικότητας των κατοίκων (ποδηλάτων, e-scooters, e-bikes, cargo bikes κτλ), αλλά και σύστημα κοινόχρηστων μικροοχημάτων, προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στην χρήση τους, είτε είναι ιδιόκτητα είτε κοινόχρηστα. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα το πρόβλημα της κλοπής, της φθοράς από τα καιρικά φαινόμενα, όπως και αυτό της ανεξέλεγκτης χρήσης του δημόσιου χώρου για την στάθμευση των οχημάτων αυτών, αποφεύγοντας έτσι την δυσφήμιση, την δυσλειτουργία και τις δολιοφθορές που συχνά τα συστήματα αυτά αντιμετωπίζουν.

  • Ανάπτυξη του ΣΦΗΟ με κύριο γνώμονα τη μετατροπή του Δήμου σας σε «έξυπνη πόλη». Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους βασικού στόχους του ΣΦΗΟ θα είναι η δημιουργία ενεργειακά «καθαρών» πόλεων που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες τους. Η ηλεκτροκίνηση δύναται έτσι να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο ενοποιημένο πλαίσιο προσφοράς υπηρεσιών (έξυπνες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για υπόδειξη θέσεων φόρτισης – στάθμευσης οχημάτων, για κίνηση σε ενεργειακά «καθαρές» δημόσιες συγκοινωνίες κλπ.), καταλήγοντας στην μετατροπή του δήμου σε «έξυπνο Δήμο»[1].

  • Στο πλαίσιο δημιουργίας «έξυπνων πόλεων» καταλυτικό ρόλο διαδραματίζουν έξυπνες τεχνικές διαχείρισης της φόρτισης των οχημάτων. Η διαχείριση της φόρτισης των οχημάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, βελτιώνοντας σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του δήμου σας. Στο πλαίσιο αυτό το ΣΦΗΟ που θα αναπτυχθεί θα λαμβάνει υπόψιν σταθμούς φόρτισης με δυνατότητες έξυπνων τεχνικών διαχείρισης φόρτισης, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για μία καθαρή βιώσιμη κινητικότητα στο μέλλον.
  • Η ομάδα που συστήσαμε μέσα από την επιστημονική επιτροπή του Δικτύου για τις ανάγκες των ΣΦΗΟ είναι διεπιστημονική (υπερπληρώντας τις απαιτήσεις των Τ.Ο.), συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε ειδικότητα κορυφαίους επιστήμονες της χώρας, με μακρά και διεθνή εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης. Την ομάδα διακεκριμένων συγκοινωνιολόγων και πολεοδόμων του CIVINET θα πλαισιώσει η ομάδα SmartRUE του ΕΜΠ, υπό τον καθηγητή και πρώην πρόεδρο του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκο Χατζηαργυρίου[2], όπως επίσης οι Topio7 -διεθνώς βραβευμένοι αρχιτέκτονες, ειδικευμένοι στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου- και η ομάδα έμπειρων επικοινωνιολόγων της TenFour, ειδικοί σε θέματα διαβούλευσης και επικοινωνίας δημόσιων έργων και πολιτικών.

 

Η ομάδα του CIVINET, όντας ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των επίσημων θεσμών[3] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, σκοπεύει να εκπονήσει περιορισμένο αριθμό πρότυπων ΣΦΗΟ σε Δήμους των δύο χωρών, τα οποία θα προβληθούν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τις καινοτόμες μεθόδους και προτάσεις τους.

Θα χαρούμε να συμμετέχετε στην πρωτοβουλία μας!

 

Με εκτίμηση

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

CIVINET CY-EL Secretariat

 

[1] Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ευκολότερη η ένταξη του δήμου σας σε ερευνητικά προγράμματα (είτε εθνικά, είτε διεθνή) που θα εξετάζουν για παράδειγμα προσφορά υπηρεσιών απόκρισης-ζήτησης με τη διαχείριση των φορτιστών, αύξηση διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κλπ.

[2] με πλήθος ερευνητικών έργων αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση σε διεθνές επίπεδο την τελευταία δεκαετία, αναφέροντας ενδεικτικά τα ερευνητικά προγράμματα MERGE, FASTINCHARGE, COTEVOS, SHAR-Q. Η ομάδα  έχει επίσης προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες στον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με θέματα ηλεκτροκίνησης (ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση σταθμών φόρτισης, καθορισμός προδιαγραφών σταθμών φόρτισης, ανάπτυξη πρότυπου σταθμού κλπ.), εγκατέστησε τους πρώτους επιδεικτικούς σταθμούς φόρτισης στην Αττική (Ραφήνα και Λαύριο), κλπ. και συμμετέχει επίσης σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το Smart Kythnos Island, για την ανάπτυξη πλατφόρμας ηλεκτροκίνησης στο νησί της Κύθνου. Ο κ. Χατζηαργυρίου συμμετέχει σε Ευρωπαϊκές επιτροπές για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα πλαίσια της αντιπροεδρίας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για Έξυπνα Δίκτυα.

[3] CIVITAS, ELTIS και URBAN TRANSPORT COMMUNITY (INTERREG MED).