ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πανελ. Ένωσης Γ.Γ. OTA «Κλεισθένης» – CIVINET CY-EL

ΣΒΑΚΣυνεργασίεςΧρηματοδότηση

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»
Δικτύου ΟΤΑ για την βιώσιμη κινητικότητα «CIVINET CY-EL» του CIVITAS

 

Αγαπητοί-ες εκπρόσωποι των Δήμων,

Σας αποστέλλουμε το παρόν για να σας επισημάνουμε την σημασία ενεργοποίησης του Δήμου σας στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με θέματα κλιματικής αλλαγής, ανθεκτικότητας, χωρικής και οικονομικής ανάπτυξης, ενώ γίνεται εξαιρετικά επίκαιρη λόγων των περιορισμών και των προκλήσεων που θέτει ο COVID.

Όπως πολλοί από εσάς ήδη γνωρίζετε, το Πράσινο Ταμείο με δυο πρωτοβουλίες του έχει αναδείξει ψηλά στην ατζέντα των ΟΤΑ τα θέματα αυτά:

1) Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του 2016, οι Δήμοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδοτούνται για την εκπόνηση του ΣΒΑΚ.
Δήμοι που δεν ήταν τότε επιλέξιμοι θα πρέπει επίσης να δρομολογήσουν την εκπόνησή του, καθώς όπως έχει ήδη φανεί από πρόσφατες προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων (πχ Τρίτσης) και των ΠΕΠ (πχ ΠΕΠ Ηπείρου) για υλοποίηση έργων και προμηθειών, η ύπαρξη ΣΒΑΚ αποτελεί τουλάχιστον συγκριτικό πλεονέκτημα, αν όχι προαπαιτούμενο, για τον αιτούντα Δήμο. Η ύπαρξη ΣΒΑΚ αποτελεί επίσης προαπαιτούμενο για την συμμετοχή του Δήμου σας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ η νέα προγραμματική περίοδος το τοποθετεί μεταξύ των εργαλείων που είναι απαραίτητα για τον Δήμο σας.

2) Με το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), που δημοσιεύθηκε στις 23/11/2020 και έχει προθεσμία υποβολής αίτησης από την πλευρά του ΟΤΑ στις 4/12/2020. Όσοι Δήμοι δεν έχουν προχωρήσει στις σχετικές ενέργειες θα πρέπει να φροντίσουν να το κάνουν, καθώς το ΣΦΗΟ είναι το «αδελφό» εργαλείο του ΣΒΑΚ και θα αποτελέσει προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην πόλη σας.

Σημαντικό βήμα για την ουσιαστική αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την βιώσιμη κινητικότητα, και ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα
Horizon 2020, Interreg, UIA κτλ), αποτελεί η ένταξη του Δήμου σας στο Δίκτυο CIVINET του CIVITAS, το οποίο αποτελεί θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύναται να σας φέρει σε άμεση επαφή με τα κέντρα των εξελίξεων και των χρηματοδοτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εάν οι Δήμοι σας δεν διαθέτουν τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους και την τεχνογνωσία να ανταποκριθούν στις ανωτέρω προσκλήσεις και σχέδια, οι φορείς μας βρίσκονται στην διάθεσή σας για κάθε σχετική υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ: Θωμάς Καραμανίδης τηλ.: 6932554048, email: thkaramanidis@gmail.com
CIVINET CY-EL: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, τηλ.: 6944120761, email: info@civinet.gr