Αναζήτηση συνεργάτη σε θέματα επικοινωνίας

INTERREGΕυρωπαϊκά ΠρογράμματαΚυκλική οικονομία
Η CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία –γραμματεία του Δικτύου Δήμων και Περιφερειών της Ελλάδας και της Κύπρου για την βιώσιμη κινητικότητα “CIVINET CY-EL”, παράρτημα του ευρωπαϊκού CIVITAS (www.civitas.eu) και εθνικός πολλαπλασιαστής του ELTIS (www.eltis.org)– αναζητά άτομο για συστηματική συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών έργων όπως τα INTERREG MED, HORIZON 2020 κ.α.

Αναγκαία προσόντα και χαρακτηριστικά:

– εμπειρία σε ενέργειες επικοινωνίας (σύνταξη δελτίων τύπου και άρθρων στον εθνικό και τον τοπικό τύπο, λήψη συνεντεύξεων, αποστολή newsletter, ανάρτηση posts σε social media και blog posts, διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης κτλ)

– άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο

– υψηλό επίπεδο χρήσης υπολογιστών (word, excel, powerpoint, internet, social media, mailchimp)

– ευχέρεια και διάθεση για συνεργασία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός χώρας

– δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός χώρας

– ενδιαφέρον για άντληση χορηγιών και δημιουργία συνεργειών με φορείς του ιδιωτικού τομέα

Αποστολή βιογραφικών: civinet.hr@gmail.com