Νέα συνεργασία του CIVINET με το Πανεπιστήμιο Πατρών!

ΕκπαίδευσηΈρευναΣυνεργασίες

Το Δίκτυο CIVINET CY-EL, στο πλαίσιο της θεσμικής και οργανωτικής του ανασυγκρότησης, ενεργοποιεί την Επιστημονική του Επιτροπή (Scientific Advisory Committee) και προχωρά σε συστηματική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Ζωή Χριστοφόρου.

Η κα Χριστοφόρου είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με MSc Συγκοινωνιακού Σχεδιασμού (Université Paris-Est, FR) και MSc Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Σχολής Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και Δρ. Συγκοινωνιολόγος της Σχολής Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) της Γαλλίας. Από την μεγάλη ακαδημαϊκή της εμπειρία ξεχωρίζουμε τις συνεργασίες της με την Ecole Polytechnique de Paris – X (FR), την Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPFL (CH) και το Université Gustave Eiffel της Γαλλίας (πρώην IFSTTAR) καθώς και την ENPC (FR) (αντιπρόεδρος του τμήματος «Πόλη, Περιβάλλον, Μεταφορές» για δύο έτη).

Τα πιο πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την προσομοίωση της κυκλοφορίας αυτόνομων οχημάτων, την προτυποποίηση της επίδρασης ανθρώπινων παραγόντων (human factors) στην κυκλοφορία, τη μελέτη μορφών ήπιας κινητικότητας και μικροκινητικότητας (πεζοί, ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια).

Είναι πραγματικά τιμή μας που η κα Χριστοφόρου δέχθηκε να προσφέρει την τεχνογνωσία και την διεθνή εμπειρία της στα μέλη του Δικτύου μας, ξεκινώντας από την παροχή εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με τα ΣΒΑΚ και την συνδιοργάνωση των δύο επόμενων webinars του CIVINET. Ελπίζουμε, πως η έμπρακτη και καθημερινή εμπειρία των Δήμων του Δικτύου μας πάνω στην εφαρμογή λύσεων βιώσιμης κινητικότητας θα μπορέσει να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στην ομάδα της κας Χριστοφόρου ουσιαστική τροφή για σκέψη και έρευνα, που θα βοηθήσει στην συνολικότερη εξέλιξη των θεμάτων αυτών στην ελληνική επικράτεια.

Περισσότερα για την κ. Χριστοφόρου: https://bit.ly/30jfdTD