Πρόταση Δικτύου CIVINET CY-EL προς την ΚΕΔΕ για την αποτροπή κατάρρευσης του προγράμματος χρηματοδότησης των ΣΒΑΚ

ΣΒΑΚΧρηματοδότηση

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,

Αφού σας παρακαλέσουμε θερμά να λάβετε υπόψη ότι το Δίκτυό μας αποτελεί:

 • το πλέον εξειδικευμένο Δίκτυο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα θέματα της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο (με μέλη 120 Δήμους)
 • θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE) με καθήκοντα τοπικού δικτύου του Ευρωπαϊκού Δικτύου CIVITAS και εθνικού πολλαπλασιαστή του ELTIS
 • αρχικό εισηγητή προς το Πράσινο Ταμείο από τις αρχές του 2016, για την έναρξη προγράμματος Χρηματοδότησης ΣΒΑΚ στην ελληνική επικράτεια

και μπροστά στο ενδεχόμενο οριστικής κατάρρευσης του Προγράμματος Χρηματοδότησης των 162 ΣΒΑΚ του Πράσινου Ταμείου (ΠΤ) εν μέσω πανδημίας, καθώς:

 • ελάχιστα ΣΒΑΚ έχουν ολοκληρωθεί, με ύπαρξη σημαντικών βεβαιωμένων οφειλών προς τους συνεργάτες των Δήμων
 • πολλά ΣΒΑΚ έχουν παγώσει, αντιμετωπίζοντας σημαντικές οικονομικές και μελετητικές εκκρεμότητες, με καθυστερήσεις πληρωμών που ενίοτε υπερβαίνουν τον ένα χρόνο για κάθε παραδοτέο ή με απεντάξεις συμβάσεων στο πλαίσιο των οποίων οι Δήμοι έχουν ήδη παραλάβει και εγκρίνει παραδοτέα, μετά των σχετικών τιμολογίων και δικαιολογητικών τους
 • στην πλειονότητα τους τα ΣΒΑΚ του ΠΤ δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει, ακόμα και σε Δήμους που ενδιαφέρονται έντονα για το θέμα και πρωταγωνιστούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

το Δίκτυό μας μετά από την παρότρυνση δεκάδων μελών του, αλλά και πλήθους επιστημόνων μηχανικών της χώρας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να σας καταθέσει μια σειρά προτάσεων, που σε προηγούμενες περιόδους έχει υποβάλει προφορικά στην διοίκηση του Πράσινου Ταμείου και έχουν δυστυχώς αγνοηθεί. Αυτές είναι:

 1. Άμεση εξόφληση όλων των τιμολογίων που έχουν παραληφθεί από το ΠΤ, χωρίς την εκτέλεση μετά υπερβολικού ζήλου καθηκόντων “Επιτρόπου” από την πλευρά συγκεκριμένης Υπαλλήλου και του ΔΣ του ΠΤ.
 2. Ευελιξία στους ΟΤΑ να καταβάλλουν, εάν το επιθυμούν, πρώτα οι ίδιοι την αμοιβή στους συνεργάτες τους και σε δεύτερο χρόνο να την εισπράττουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ).
 3. Απομάκρυνση της συγκεκριμένης υπαλλήλου από το πρόγραμμα, καθώς ως Δίκτυο λαμβάνουμε σωρεία καταγγελιών από τους ΟΤΑ για υπέρβαση καθηκόντων και συγκεκριμένων οδηγιών της διοίκησης, όπως και για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους υπαλλήλους και την διοίκηση των ΟΤΑ.
 4. Υποστήριξη του ΠΤ από το προσωπικό του ΤΠκΔ στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής, διαμέσου της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων.
 5. Αύξηση της επιδότησης σε Δήμους που έχουν υποχρηματοδοτηθεί, με κατώτατο όριο τα 60.000Ε+ΦΠΑ για τον μικρότερο σε πληθυσμό Δήμο και αναθεώρηση των ποσών επιδότησης των υπόλοιπων Δήμων προς τα πάνω, με εξέταση ανά περίπτωση μετά από αίτημά τους
 6. Άρση της παράνομης δέσμευσης του τελευταίου 30% της επιδότησης μέχρι να κριθεί «ολοκληρωμένο» το ΣΒΑΚ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται στις Συμβάσεις των Αναδόχων.
 7. Διάθεσης του ποσού επιδότησης του ΠΤ κατά την κρίση του κάθε ΟΤΑ, εναλλακτικά με συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή με συμβάσεις μελετητικών υπηρεσιών (ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο), με έως δύο διακριτές συμβάσεις πλήρως διαφορετικού φυσικού αντικειμένου σε διαφορετικούς αναδόχους (όχι κατάτμηση του ίδιου φυσικού αντικειμένου, αλλά αναγνώριση ότι το ΣΒΑΚ αποτελεί σύνθετο επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει διακριτά και πλήρως διαφορετικά φυσικά αντικείμενα, από θέματα μηχανικού μέχρι θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ).
 8. Προκαταβολή του 70% του συνολικού προϋπολογισμού του ΣΒΑΚ ή του 100% της αμοιβής κάθε παραδοτέου κατά την έναρξη εκπόνησής του, όπως ισχύει σε πλήθος ευρωπαϊκών προγραμμάτων (πχ Horizon 2020), με θέσπιση αυστηρών όρων και προδιαγραφών εκτέλεσης των παραδοτέων (με σχετικές ρήτρες).
 9. Εφαρμογή των Νέων Οδηγιών του ELTIS από όποιους ΟΤΑ το επιθυμούν χωρίς προηγούμενη έγκριση από το ΠΤ.
 10. Εμπλουτισμός των εθνικών οδηγιών ή προδιαγραφών εκπόνησης των ΣΒΑΚ (όταν εκδοθούν) με θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων με επίπτωση σε θέματα κινητικότητας, με αναλογική αύξηση του Προϋπολογισμού τους

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε τυχόν διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία και θα χαρούμε να στηρίξουμε την ΚΕΔΕ σε κάθε προσπάθεια που θα κάνει για το θέμα ή εμπίπτει στα θέματα της δικής μας εξειδίκευσης.

 

Με εκτίμηση

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Συντονιστής CIVINET CY-EL / ELTIS National Multiplier

Νόμιμος Εκπρόσωπος CIVINET CY-EL Secretariat AMKΕ