Διαδικτυακό σεμινάριο Civitas SUMPs-UP για την εναρμόνιση ΣΔΑΕ/ΣΔΑΕΚ και ΣΒΑΚ

ΕκπαίδευσηΣΒΑΚΣεμινάριο

Την Δευτέρα 11/11, στις 11:00-12:30, θα πραγματοποιηθεί το 6ο διαδικτυακό σεμινάριο του Civitas SUMPs-UP με θέμα την εναρμόνιση των ΣΔΑΕ με τα ΣΒΑΚ

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον τρόπο ενσωμάτωσης των ΣΒΑΚ στις στρατηγικές πολεοδομικής, κλιματικής και ενεργειακής δράσης. Θα ακούσουμε για το έργο SIMPLA, το οποίο αποσκοπούσε στην εναρμόνιση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και των ΣΒΑΚ μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων για μικρούς και μεσαίου μεγέθους δήμους.
Τι δίκτυο Civinet CY-EL είναι υπεύθυνο για την διάχυση της μεθοδολογίας του έργου SIMPLA!
Το έργο εκπόνησε ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πόλεις μπορούν να συντονίσουν και να ενσωματώσουν τις εργασίες τους για το κλίμα και την ενέργεια με τον σχεδιασμό μέτρων για την βιώσιμη κινητικότητα και να εναρμονίσουν την έννοια των ΣΔΑΕ με τα ΣΒΑΚ.

Εγγραφείτε εδώ: https://register.gotowebinar.com/register/6435952132423521293

Διαβάστε το πρόγραμμα εδώ: https://sumps-up.eu/fileadmin/user_upload/News_and_Events/Events/Event_Documents/Integration_of_SUMP_to_urban_planning_and_climate_work_agenda_draft.pdf