Διαδικτυακό σεμινάριο SHARE-North: “Εξερευνώντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τη ρύθμιση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών”

Εκπαίδευση

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στις 13:30, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο διαδικτυακό σεμινάριο του προγράμματος SHARE-North (Interreg North Sea Region) με θέμα τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στα κοινόχρηστα ηλεκτρικά πατίνια. Ποια είναι τα πιθανά οφέλη και ποια τα μειονεκτήματα; Υπάρχει θετικό αντίκτυπο από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος, αναφορικά με την βιώσιμη κινητικότητα; Πώς μπορούν οι πόλεις να ενσωματώσουν και να ρυθμίσουν την υπηρεσία αυτή στην ήδη υπάρχουσα στρατηγική που ακολουθούν στις μεταφορές;

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου, η Antonia Roberts (CoMoUK), ειδικός στην “shared mobility” θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, και θα παρουσιάσει την έρευνα που πραγματοποίησε σε πόλεις σε όλο τον κόσμο σχετικά με τα κοινόχρηστα πατίνια. Ο Tim Asperges από την πόλη του Leuven (Βέλγιο) θα παρουσιάσει την προσέγγιση της πόλης του για τα κοινόχρηστα ποδήλατα και πατινια και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται στην αστική κινητικότητα.

Εγγραφείτε εδώ.