Το CIVINET CY-EL στην Βουλή!

ΕυαισθητοποίησηΘεσμικό ΠλαίσιοΠροβολήΣυνεργασίες

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, κ. Γ. Ουρσουζίδη, ο Συντονιστής του Δικτύου CIVINET CY-EL, K. Αναγνωστόπουλος, συμμετείχε στην συνεδρίαση της 29/11/2018, για να παρουσιάσει το ιστορικό ίδρυσης, τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους του Δικτύου, που αποτελεί μέχρι σήμερα “την μεγαλύτερη συμμαχία για την Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο”.

Ειδική έμφαση δόθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ στην προσπάθειά τους να υλοποιήσουν έργα και πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας, και ζητήθηκε η συνδρομή της Επιτροπής για τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των Υπουργείων που είναι αρμόδια να επιλύσουν τις σημερινές αντιθέσεις.

Οι διαφωτιστικές παρουσιάσεις των υπόλοιπων ομιλητών είχαν το ακόλουθο περιεχόμενο και μπορούν να βρεθούν εδώ:

  • Θ. Βλαστός, “Προβλήματα θεσμικού πλαισίου και προδιαγραφών. Όρια ταχύτητας, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομοι”, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ.
  • Ε. Μπακογιάννης, “Αποτελέσματα έρευνας σε πόλεις της Ελλάδας”, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ.
  • Μ. Σίτη, “Πολιτικές ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας με έμφαση στην προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων για το Ηράκλειο Κρήτης”, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ.
  • Στ. Μικράκης, “Στρατηγική αποκατάστασης προσβασιμότητας στο Ηράκλειο. Χρονοδιάγραμμα – Προκλήσεις – Αδυναμίες”, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και ο διάλογος που ακολούθησε τις παρουσιάσεις των εισηγητών.

Ένα σημαντικό όφελος από την παρουσία του Δικτύου μας στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, είναι ο ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας που δημιουργήθηκε με την Επιτροπή, και η δυνατότητα, από εδώ και στο εξής, να παρουσιάζουμε στους Έλληνες βουλευτές τις θέσεις, τις προτάσεις, τα αιτήματα και τα επιτεύγματα των μελών μας.

Οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στην Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ που εισηγήθηκε την συμμετοχή μας στη συνεδρίαση.