Διαδικτυακό σεμινάριο: Urban Lunch Talk #8: From Public Space to Liveability Case

Εκπαίδευση

Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 14:00-15:00, παρακολουθήστε μια διαδραστική συζήτηση για τον βιώσιμο δημόσιο αστικό χώρο. Πώς μπορούν οι πόλεις και οι εθνικοί φορείς να συνεισφέρουν στην δημιουργία ενός βιώσιμου αστικού δημόσιου χώρου και τι σημαίνει αυτό; Ποια είναι τα διλήμματα που προκύπτουν και πώς μπορούν να συμβάλλουν στις διεργασίες για την δημιουργία τέτοιων χώρων;

Υπάρχουν διάφορα διλήμματα (ανταγωνιζόμενες επιδιώξεις, ενδιαφέροντα, στρατηγικές) που γεννιούνται κατά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση του σχεδιασμού και την συντήρηση του αστικού δημόσιου χώρου. Ιδανικά, τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να ενσωματώσουν ζητήματα όπως το κλίμα, η ενέργεια, η κινητικότητα στην λήψη αποφάσεων, ωστόσο η αντιμετώπιση ενός ζητήματος ή μιας πρόκλησης στο αστικό περιβάλλον μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε έναν άλλο τομέα. Οι «Δημόσιοι Χώροι για Αστικές Δυνατότητες» είναι μία από τις θεματικές προτεραιότητες του Strategic Research and Innovation Agenda 2.0 (SRIA 2.0) της JPI Urban Europe.

  • Ποιες ενέργειες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις, οι ερευνητές, οι εργαζόμενοι και οι πολιτικοί, για να προκειμένου να επιλύσουν επιτυχώς τα διλήμματα αυτά; Τι μπορεί να κάνει ο καθένας από τον ρόλο που του αντιστοιχεί;
  • Ευθυγράμμιση με τις θεματικές του World Urban Forum 10: Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού (ανθρώπινες συμπεριφορές, ιστορικός πολιτισμός) στον αστικό δημόσιο χώρο;
  • Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δημόσιων χώρων, του αστικού σχεδιασμού και της κοινωνιολογίας;

Εγγραφείτε εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόγραμμα Strategic Research and Innovation Agenda 2.0.