Ενημερωτική συνάντηση για το έργο Civitas Destinations στο Ρέθυμνο

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Ρεθύμνης, το Πολυτεχνείο Κρήτης (Sustainability and Transport by RESEL – TUC) και το Civinet CY-EL σας προσκαλούν την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, στις 09:30 στο Δημαρχείο του Δήμου Ρεθύμνης, σε μια ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Civitas Destinations.

Η εκδήλωση θα εστιάσει σε καλές πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, προκειμένου να ενισχύσει τις Ελληνικές πόλεις να αναλάβουν δράση για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων κινητικότητας και την αλλαγή συμπεριφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς για υγιή, ενεργητική και ασφαλή μετακίνηση. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών και η ανάδειξη των προοπτικών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων βιώσιμης κινητικότητας στους Ελληνικούς Δήμους, για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον και τους πολίτες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

9:30 AM – 10:00 AM Προσέλευση – Εγγραφές
10:00 AM – 10:15 AM Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη
10:15 AM – 10:30 AM CIVITAS DESTINATIONS – Βιώσιμη Κινητικότητα στο Ρέθυμνο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες
10:30 AM – 11:00 AM Παρουσίαση του δικτύου CIVINET CY – EL
11:00 AM – 11:30 AM Αξιολόγηση μέτρων βιώσιμης κινητικότητας με γνώμονα το περιβάλλον, και την κοινωνία
11:30 AM – 11:45 AM Σχεδιάζοντας «Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών» στον αστικό Ιστό – Η περίπτωση του Ρεθύμνου
11:45 AM – 12:00 PM Ανοιχτή Συζήτηση – Ερωτήσεις
12:00 PM – 12:30 PM Συζήτηση: Βέλτιστες πρακτικές και προκλήσεις σε τουριστικούς Δήμους
12:30 PM – 1:00 PM Συζήτηση: Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης ΣΒΑΚ. Πολιτικές και μέτρα σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Ελλάδας
1:00 PM – 1:15 PM Διάλειμμα
1:15 PM – 1:30 PM Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας με χρήση Θερμικών Καμερών
1:30 PM – 4:00 PM Πρότυπες Λύσεις Βιώσιμης Κινητικότητας (Μαρίνα Δήμου Ρεθύμνου)