Διαδικτυακό σεμινάριο “Ένταξη των περιφερειακών και προαστικών Δήμων στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας”

INTERREGΕκπαίδευσηΣΒΑΚΣεμινάριο

Την Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00-13:30, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι προαστιακοί Δήμοι και εκείνοι που βρίσκονται στην επαρχία σε ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας. Το σεμινάριο The inclusion of peripheral neighbourhoods in SUMPs πραγματοποιείται από τα προγράμματα CIVITAS ECCETRIC και INTERREG Central Europe-LOW CARB .

Οι ιδιαιτερότητες των Δήμων αυτών τους δεν τους επιτρέπουν να  χρησιμοποιήσουν “έτοιμες λύσεις” που έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλες πόλεις. Συχνά λαμβάνουν μικρότερη υποστήριξη, ενώ οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν είναι εξίσου μεγάλες;

  • η μετακίνηση των κατοίκων τους καθημερινά στα αστικά κέντρα
  • η εναρμόνιση με τις οδηγίες για μείωση των εκπομπών άνθρακα στις αστικές μεταφορές
  • η δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος, ώστε να πραγματοποιούνται λιγότερες μετακινήσεις προς τα αστικά κέντρα
  • η εφαρμογή λύσεων βιώσιμης κινητικότητας που θα ενθαρρύνουν την μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου

Πρόγραμμα ομιλιών:
11:00  Welcome and Introduction to the topic – Ana Dragutescu, ICLEI
11:15  Inclusion of peripheral neighbourhoods in ECCENTRIC City Stockholm – Paul Fenton, City of Stockholm
11:35  SUMPs for functional urban areas – where to start? Strategies and tools from the LOW-CARB project – Wolfgang Backhaus, Rupprecht Consult
11:55  LOW CARB: City of Koprivnica – Nebojsa Kalanj, City of Koprivnica
12:15  Questions and discussion
12:30  End

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ και να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.