Αναζήτηση συνεργάτη για διοικητική υποστήριξη

Εκπαίδευση

Το CIVINET CY-EL, Δίκτυο Δήμων και Περιφερειών της Ελλάδας και της Κύπρου για την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας (αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), παράρτημα του ευρωπαϊκού CIVITAS και εθνικός πολλαπλασιαστής του ELTIS, αναζητά άτομο για κάλυψη θέσης γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης πλήρους απασχόλησης.

Προσόντα και χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιούνται:

 • πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ)
 • άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • υψηλό επίπεδο χρήσης υπολογιστών (word, excel, powerpoint, internet, social media)
 • γνώσεις τήρησης ψηφιακών λογιστικών βιβλίων (σε excel)
 • ευχέρεια και διάθεση για επικοινωνία με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός χώρας
 • δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός χώρας
 • 2ετής εμπειρία σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση γραφείου και εξοπλισμού
 • Επικοινωνία και συνεργασία με προμηθευτές και τεχνικούς
 • Επικοινωνία και συνεργασία με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός χώρας
 • Δημιουργία, διαχείριση και αρχειοθέτηση ψηφιακών και έντυπων εγγράφων
 • Πραγματοποίηση ψηφιακής και έντυπης αλληλογραφίας
 • Έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών από δημόσιους φορείς
 • Υποβοήθηση λογιστή
 • Διαχείριση ταμείου
 • Διοργάνωση ταξιδιών συνεργατών
 • Συμβολή στην διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων και δράσεων εκπαίδευσης
 • Συμβολή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης πολιτών

Αποστολή βιογραφικών στο: civinet.hr@gmail.com