Η Επιστημονική Κοινότητα ενώνει τις δυνάμεις της με το CIVINET!

Συνεργασίες

Η Επιστημονική Επιτροπή του CIVINET CYEL είναι πλέον γεγονός!

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το CIVITAS πρόταση για την ίδρυση του CIVINET CY-EL, αλλά και βάσει του από 20/4/2018 κοινού κειμένου της 1ης Ομάδας Εργασίας 15 αυτοδιοικητικών φορέων, η ίδρυση μιας Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Advisory Committee – SAC), που θα συνδράμει στο πολυδιάστατο έργο του Δικτύου, κρίθηκε σκόπιμη και αναγκαία.

Ρόλος της Επιτροπής αυτής είναι η επιστημονική συμβολή, τόσο αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και γενικότερα σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, νομοθεσίας και χρηματοδοτήσεων, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα των μελών του Δικτύου, σε συνεργασία με την γραμματεία του Δικτύου και τους αρμόδιους φορείς.

Η Επιστημονική Επιτροπή του CIVINET CY-EL συνήλθε, έτσι, για πρώτη φορά, μετά από πρόσκληση της γραμματείας του Δικτύου, την Παρασκευή 7/12/2018, στα κεντρικά γραφεία της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., στην Αθήνα.

.

Συμμετοχές

Υποψήφια μέλη της SAC από την πρώτη μέρα ίδρυσης του Δικτύου ήταν οι επιστημονικοί φορείς που απέστειλαν επιστολή υποστήριξης (LoS) στην γραμματεία του Δικτύου, είτε πριν είτε αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης ίδρυσης του Δικτύου στο CIVITAS. Στην ιδρυτική συνάντηση της SAC, προσκλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, πάνω από 70 επιστημονικοί φορείς από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Στην συνάντηση προσήλθαν οι εκπρόσωποι περίπου 18 επιστημονικών φορέων και συγκεκριμένα οι ακόλουθοι (με την ένδειξη «LoS» όσοι στήριξαν το Δίκτυο από την φάση της αίτησης):

 1. Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, του Ε.Μ.Π. (LoS)
 2. Το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Ε.Μ.Π. (LoS)
 3. Η Διατμηματική Ερευνητική Ομάδα CITY SPACE FLUX, από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 4. Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, του Τμήματος Φυσικής, του Α.Π.Θ. (LoS)
 5. Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 6. Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιά
 7. To Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης (LoS)
 8. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 9. Το Ινστιτούτο Μεταφορών, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (LoS)
 10. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
 11. Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών
 12. Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 13. Τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία των Ι. Μάρη, Θ. Μαυρογεώργη, Στ. Ευσταθιάδη, οι συμβουλευτικές εταιρίες STRATAGEM Ltd και LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. (LoS), και η εταιρία πληροφορικής EX-MACHINA.

Στον κατάλογο των αρχικών υποστηρικτικών επιστημονικών φορέων, επίσης, ανήκουν:

 1. Η Ερευνητική Ομάδα Smart Rue, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Ε.Μ.Π. (LoS)
 2. Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (LoS)
 3. Το Εργαστήριο Στρατηγικού και Θαλάσσιου Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου (LoS)
 4. Το Εργαστήριο Τοπικής & Νησιωτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (LoS)
 5. Το Transport Lab and Media Networks Research & Innovation Development της INTRASOFT International S.A. (CIVITAS Communication manager 1/12/2012-30/11/2016) (LoS) και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (LoS).

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι, αφενός το ειδικό θεσμικό βάρος και το μεγάλο επιστημονικό κύρος των φορέων που συμμετείχαν στην συνάντηση, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για την συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής, αφετέρου ο μεγάλος πλουραλισμός επιστημονικών πεδίων και αντικειμένων που αντανακλάται στον κατάλογο συμμετεχόντων, κάτι που έρχεται σε απόλυτη συμβατότητα με τις αρχές και το περιεχόμενο της βιώσιμης κινητικότητας, που δεν μπορεί παρά να είναι διεπιστημονικό και διατομεακό.

Την συνάντηση παρακολούθησαν ως παρατηρητές και εκπρόσωποι:

 • του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
 • του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο επίσημος κατάλογος των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής θα καταρτιστεί και δημοσιευθεί μετά την επίσημη υπογραφή της Διακήρυξης Υποστήριξης από τους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς φορείς, ενώ θα παραμείνει ανοιχτός για όσους φορείς επιθυμούν να ενταχθούν στην Επιτροπή στο μέλλον.

Περισσότερες φωτογραφίες από την συνάντηση θα βρείτε εδώ.

.

Το CIVINET στην αιχμή των επιστημονικών εξελίξεων

Η συζήτηση άνοιξε με την παρουσίαση του Δικτύου CIVINET CY-EL από τον Συντονιστή του, Κοσμά Αναγνωστόπουλο, στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των φορέων, της οποίας το οπτικό και ηχητικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ και να παρακολουθήσετε στη συνέχεια.

Την παρουσίαση ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων, μέσα από τις οποίες εθίγησαν πολύ ενδιαφέροντα σημεία και διαστάσεις, που το Δίκτυο θα ήταν σκόπιμο να συμπεριλάβει στον σχεδιασμό και τις δράσεις του, όπως:

 • Η ηλεκτροκίνηση, η εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές και η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
 • Ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση κλίματος συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών επιπέδων σχεδιασμού και εμπλεκόμενων φορέων
 • Ο ανασχεδιασμός οδών, οι ολοκληρωμένες χωρικές αναπλάσεις, η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ και ΑΜΚ, ο χωρικός σχεδιασμός
 • Ο συντονισμός των διαφορετικών στρατηγικών σχεδίων (π.χ. ΤΧΣ, ΣΒΑΚ, ΣΒΑΑ, ΣΔΑΕ, ΣΟΑΠ) στην κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού
 • Η ανάγκη, αλλά και η δυνατότητα, των ελληνικών και κυπριακών επιστημονικών φορέων να παράγουν καινοτομία και νέα τεχνολογικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του ελληνόφωνου χώρου
 • Η σχέση των μεγάλων μεταφορικών υποδομών με την βιώσιμη κινητικότητα, όπως είναι τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, ο σιδηρόδρομος και οι αυτοκινητόδρομοι
 • Η βιώσιμη κινητικότητα στα νησιά, τον ορεινό και τον αγροτικό χώρο
 • Η ανάγκη ευρωπαϊκής και διεθνούς δικτύωσης, εντός και εκτός των στεγανών των επιστημονικών χώρων, με στόχο την διεκδίκηση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων
 • Η ανάγκη σχεδιασμού νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και πολιτικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία, αλλά και η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να μπορούν οι ελληνικοί και κυπριακοί Δήμοι και Κοινότητες να εφαρμόσουν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές

Αποκομίστηκε, έτσι, η αίσθηση ότι το Δίκτυο υποστηριζόμενο από μια Επιστημονική Επιτροπή με αυτό το κύρος και αυτήν την τεχνογνωσία δύναται να βρεθεί στην αιχμή των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων.

Η συζήτηση έκλεισε με σύντομη αυτοπαρουσίαση του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τον επικεφαλής του καθηγητή κ. Θεοχάρη Τσούτσο.

.

Δέσμευση

Στο πλαίσιο της ατζέντας διαλόγου που έθεσε η γραμματεία του Δικτύου, η πλειονότητα των παρευρισκόμενων εκπροσώπων επιστημονικών φορέων δεσμεύτηκε αναφορικά με την συμβολή του φορέα τους σε ένα ή παραπάνω σημεία από τα ακόλουθα:

 1. Συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών
 2. Παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού στην πλατφόρμα του CIVINET
 3. Συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης/κατάρτισης
 4. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας προς ανταπόκριση σε αιτήματα και ανάγκες των μελών
 5. Προτάσεις στα Υπουργεία για πολιτικές, χρηματοδοτήσεις και θεσμικό πλαίσιο.
 6. Σύμπραξη σε ευρωπαϊκά και άλλα ερευνητικά προγράμματα
 7. Συμπαραγωγή τεχνολογικών προϊόντων

Ακολουθεί ηχητικό υλικό με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των φορέων.

.

Επόμενα βήματα

Τα επόμενα βήματα για την συγκρότηση της Επιστημονικής Επιτροπής περιλαμβάνουν την υπογραφή από τους εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων φορέων της Διακήρυξης Υποστήριξης του Δικτύου CIVINET CY-EL και την επίσημη δήλωση των πεδίων στα οποία επιθυμούν να συμβάλουν.

Στην συνέχεια θα αναρτηθεί στα μέσα του Δικτύου ο επίσημος κατάλογος των επιστημονικών φορέων που συγκροτούν αρχικά την Επιστημονική του Επιτροπή και θα παραμείνει ανοιχτός για όποιον φορέα ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην συνέχεια.

Κατά την επόμενη περίοδο, η γραμματεία του Δικτύου θα καλέσει σε διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες τα μέλη της SAC, ενώ με χαρά θα δεχθεί προσκλήσεις συνεργασίας από κάθε επιστημονικό φορέα που αντιλαμβάνεται το Δίκτυο CIVINET CYEL ως ιδανικό φορέα διάχυσης της γνώσης σε ένα μεγάλο σύνολο Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως φορέα με αμεσότερη πρόσβαση στα χαμηλότερα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και στην τοπική κοινωνία.